Veelgestelde vragen

Waar heb ik recht op?

In het geval van een ongeval waar een derde partij aansprakelijk voor is en deze de aansprakelijkheid heeft erkend, hebt u recht op:

 • Een schadeloosstelling. Het gaat hierbij om schade en kosten die u hebt gemaakt als gevolg van het ongeval en die u zonder ongeval niet gemaakt zou hebben. Het gaat hierbij om onder meer:
  • De directe (materiële) schade. Bijvoorbeeld lakschade aan de auto, kapotte fiets, kapotte jas.
  • Zorgkosten (eventueel eigen risico, niet door de zorgverzekeraar vergoede behandelingen )
  • Extra reiskosten naar de garage, of naar een zorgverlener
  • Gemiste inkomsten omdat u (tijdelijk) niet kan werken
  • Extra huishoudelijk hulp als gevolg van het ongeval.
  • Zelfwerkzaamheid, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van de woning wat u door het ongeval (al dan niet tijdelijk) niet meer kunt doen.
 • Smartengeld, de hoogte is onder meer afhankelijk van de aard, ernst en duur van uw klachten en beperkingen.
 • De kosten die u maakt voor het behartigen van uw belangen door SIRI Letselschade

Wie betaalt jullie?

In beginsel gaat u met SIRI Letselschade een overeenkomst aan tot het behartigen van uw belangen. Op het moment dat de wederpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, komen de redelijke kosten van uw belangenbehartiging voor vergoeding in aanmerking.

Wat kost het?

Bij gebleken aansprakelijkheid is de wederpartij gehouden de redelijke kosten voor het behartigen van uw belangen door SIRI Letselschade te vergoeden. Onze begeleiding kost u derhalve niets!

Moet er altijd een andere partij zijn die het ongeval heeft veroorzaakt?

Het kan natuurlijk voorkomen dat er sprake is van een eenzijdig ongeval. Een ongeval waarbij er geen andere partij betrokken was.
Indien er bijvoorbeeld een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) is afgesloten, dan kunnen de alle inzittenden (Ook de bestuurder) bij deze verzekering een claim indienen. Deze claim wordt afgewikkeld als ware er een aansprakelijke derde partij, waarbij alle kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Ook verzekeringen als WEGAS/ WEGAM (Werkgeversaansprakelijkheids-verzekering voor bestuurders motorrijtuigen) bieden soelaas bij eenzijdige ongevallen voor bestuurders.

Wat als de tegenpartij onbekend is?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor mensen die door onbekend of onverzekerd motorvoertuig schade hebben geleden. Hier kan ook een schadeletselclaim worden ingediend.

Waar zijn jullie gevestigd?

Wij hebben geen duur kantoorpand en werken vanuit huis. Veelal kiezen we ervoor om bij u thuis af te spreken.

Waarom duurt zo een proces vaak zo lang?

Dit heeft meerdere redenen:

 • De hoogte van de claim is afhankelijk van de ernst van het letsel en de duur van het letsel. Om de hoogte van de claim te kunnen bepalen moet de duur van het letsel helder zijn. In een vroege fase laat zich dit heel slecht voorspellen en moet er afgewacht worden tot het letsel stabiel is.
 • Alle schadeposten moeten helder zijn. Sommige schadeposten zijn complex om goed te berekenen en is er meer tijd nodig. Hierbij valt te denken aan het verlies aan arbeidsvermogen.
 • Onderhandelingen. Er wordt door SIRI Letselschade een claim ingediend. Het is aan de verzekeraar om hier mee akkoord te gaan of niet. Vaak wordt er onderhandeld over de hoogte van de claim. Deze onderhandelingen kosten tijd.
 • Grote kantoren en verzekeraars hebben een grote workload, omdat ze veel zaken moeten behartigen en behandelen. Het kan derhalve even duren voordat ze weer tijd hebben om naar uw zaak te kijken en zich weer de details van uw zaak eigen te maken. Wij voorkomen dit door een maximum te stellen aan de zaken die wij tegelijkertijd behartigen. Liever een paar keer ‘nee’ verkopen aan nieuwe klanten dan dat we onze beloftes niet kunnen nakomen.

Kan ik zomaar overstappen?

U wilt van ons naar een andere partij overstappen of van een andere partij naar ons overstappen. Beide kan!

 • Naar een ander: Wanneer u niet tevreden bent over ons kunt u overstappen naar een andere partij. U krijgt dan van ons uw volledige dossier mee zodat de volgende partij verder kan gaan met uw zaak. Onze uren zullen door de nieuwe belangenbehartiger dan geclaimd worden bij de tegenpartij.
 • Naar ons: Wanneer u niet tevreden bent over u huidige belangenbehartiger dan kunt u naar ons overstappen. Dit kan zonder al te veel moeite. Wel is het belangrijk om te bedenken waarom u over wilt stappen. De onvrede die er zit wilt u niet nog een keer. Tijdens het eerste gesprek willen we daarom helder hebben wat u niet beviel bij de vorige en dan kunnen wij aangeven of wij dit anders kunnen doen.

Waarom via jullie en niet bij mijn eigen rechtsbijstand?

Rechtsbijstandverzekeringen hebben een grote diversiteit aan zaken, niet alleen letselschade zaken. Hierdoor kan het voorkomen dat uw belangenbehartiger weinig ervaring heeft met uw zaak.

Omdat ze veel zaken moeten behartigen kan het even duren voordat ze weer tijd hebben om te naar te kijken en elke keer dat ze er weer aan gaan beginnen moeten ze zich weer inlezen. Wij voorkomen dit door een maximum te stellen aan de zaken die wij tegelijkertijd behartigen. Liever een paar keer ‘nee’ verkopen aan nieuwe klanten dan dat we onze beloftes niet kunnen nakomen.

Waarom SIRI Letselschade?

Letselschade heeft een grote impact op uw leven en kan al dan niet blijvende beperkingen opleveren. Letsel kan u hinderen in het nastreven van uw dromen of in het gewone dagelijkse leven. Bij SIRI Letselschade staat uw herstel voorop en wij kunnen u hierbij begeleiden.
Hiernaast willen wij ervoor zorgen dat u geen zorgen heeft bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij.